Redakcja

REDAKCJA NAUKOWA (EDITORIAL STAFF)
dr hab. Maria Barłowska (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Dariusz Dybek (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Michał Kuran, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Witold Wojtowicz (Uniwersytet Szczeciński) red. nacz.

SEKRETARZ REDAKCJI (ASSISTANT EDITOR)
dr Iwona Słomak (Uniwersytet Śląski) (zeszyt 1-2)
dr Marzena Walińska (Uniwersytet Śląski) (zeszyt 3-9)

redaktor językowy (język polski) – dr Iwona Słomak (zeszyt 1-2), Maciej Zalewski (zeszyt 3), Michał Kunik (zeszyt 4), Joanna Rosik (zeszyt 5), dr Agnieszka Boniatowska (zeszyt 6-7), dr Beata Bednarek (zeszyt 8), dr Marzena Walińska (zeszyt 9)

redaktor językowy (język angielski) – Denise Estrella

redaktor językowy (język niemiecki) – Karin Ritthaler