Procedura recenzowania

Teksty, które otrzymuje redakcja, są recenzowane przez redaktora tematycznego. Artykuły wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do druku są następnie kierowane do recenzenta zewnętrznego.

Autor lub autorzy artykułu i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Tym samym każdy artykuł recenzowany jest dwuetapowo (double-blind review).

Recenzje są przedstawiane w formie pisemnej, zawierają jednoznaczną konkluzją co do warunków opublikowania artykułu (w przedstawionej redakcji formie albo po uwzględnieniu uwag recenzenta), bądź jednoznaczną i odpowiednio uzasadnioną konkluzję dotyczącą jego odrzucenia.

W związku z procesem recenzyjnym przewidywany czas na decyzję o publikacji wynosi około 3. miesięcy.