Lista recenzentów

Lista recenzentów zewnętrznych współpracujących z pismem „Meluzyna” (zeszyt 1/2014) w roku 2014:

prof. zw. Andrzej Dąbrówka (Instytut Badań Literackich PAN)
prof. zw. Mariola Jarczykowa (Uniwersytet Śląski)
prof. zw. Jakub Z. Lichański (Uniwersytet Warszawski)
prof. zw. Krzysztof Obremski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. UŁ Krystyna Płachcińska (Uniwersytet Łódzki)

Lista recenzentów zewnętrznych współpracujących z pismem „Meluzyna” (zeszyty 1(2)/2015 oraz 2(3)/2015) w roku 2015:

dr hab. Elwira Buszewicz, prof. UJ
prof. zw. Dariusz Chemperek, UMCS
dr hab. Marcin Cieński, prof. UWr
dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
prof. zw. Andrzej Dąbrówka, IBL PAN
dr hab. Agnieszka M. Kobrzycka, UŁ
prof. zw. Jakub Z. Lichański, UW
prof. zw. Krzysztof Obremski, UMK
prof. zw. Janusz Ryba, UŚ
dr hab. Renata Ryba, UŚ
dr hab. Krystyna Płachcińska, prof. UŁ
dr hab Edward Skibiński, prof. UAM
dr hab. Jacek Wójcicki, prof. IBL PAN

Lista recenzentów zewnętrznych współpracujących z pismem „Meluzyna” (zeszyty 1(4)/2016 oraz 2(5)/2016) w roku 2016:

dr hab. Magdalena Bąk (UŚ)
dr hab. Marzena Chrobak (UJ)
dr hab. Agnieszka Czechowicz (KUL)
prof. zw. Andrzej Dąbrówka (IBL PAN)
prof. zw. Mariola Jarczykowa (UŚ)
dr hab. Adam Krawiec, prof. UAM
dr hab. Roman Krzywy, prof. UW
dr hab. Klaudia Koczur-Lejk (US)
dr hab. Estera Lasocińska, prof. IBL PAN
prof. zw. Roman Mazurkiewicz (UP Kraków)
dr hab. Jakub Niedźwiedź (UJ)
dr hab. Krystyna Płachcińska, prof. UŁ
prof. zw. Dariusz Rott (UŚ)
prof. zw. Barbara Wolska (UŁ)
dr hab. Edward Skibiński, prof. UAM

Lista recenzentów zewnętrznych współpracujących z pismem „Meluzyna” w roku 2017:

prof. zw. Tadeusz Budrewicz (UP)
prof. zw. Dariusz Chemperek, UMCS
dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
prof. zw. Andrzej Dąbrówka (IBL PAN)
dr hab. Dorota Fox (UŚ)
prof. zw. Barbara Judkowiak (UAM)
prof. zw. Jakub Z. Lichański (UW)
dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr
prof. zw. Krzysztof Obremski (UMK)
dr hab. Anna Sitkowa, prof. UŚ
dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
prof. UŁ Krystyna Płachcińska (UŁ)
prof. zw. Maciej Włodarski (UJ)

Lista recenzentów zewnętrznych współpracujących z pismem „Meluzyna” w roku 2018:

dr hab. Małgorzata Ciszewska, prof. IBL PAN
dr hab. Beata Gaj, prof. UKSW
prof. zw. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (KUL)
prof. zw. Mariola Jarczykowa (UŚ)
dr hab. Adam Krawiec, prof. UAM
dr hab. Jerzy Kroczak (UWr)
dr hab. Roman Krzywy, prof. UW
prof. zw. Jakub Lichański (UW)
prof. zw. Krzysztof Obremski (UMK)
dr hab. Wiesław Pawlak (KUL)
dr hab. Anna Sitko, prof. UŚ
dr hab. Renata Ryba (UŚ)
dr hab. Krystyna Płachcińska, prof. UŁ
dr hab. Beata Stuchlik-Surowiak (UŚ)
prof. zw. Anna Warda (UŁ)