Call for papers

Teksty należy dostarczyć drogą mailową na adres:
melusine@interia.eu

Można też też przesłać tekst na adres pocztowy redaktorów:
Maria Barłowska   marbar55@wp.pl
Dariusz Dybek        dariusz.dybek@uwr.edu.pl
Michał Kuran          kuranmi@uni.lodz.pl
Witold Wojtowicz  wojtowic@univ.szczecin.pl
lub sekretarza redakcji:
Marzena Walińska marzena.walinska@us.edu.pl