Bazy indeksacyjne

Bazy indeksacyjne

Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne online w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) http://cejsh.icm.edu.pl oraz w The Central and Eastern European Online Library (CEEOL) www.ceeol.com i BazHum http://bazhum.muzhp.pl

Pełne wersje artykułów dostępne są w The Central and Eastern European Online Library (CEEOL) www.ceeol.com,
BazHum http://bazhum.muzhp.pl, EBSCO www.ebsco.com oraz na stronie WNUS www.wnus.edu.pl/me i DOAJ https://doaj.org/toc/2449-7339?source=%7B